Individuele coaching

Bij de individuele vorm gaat de coaching met name over persoonlijke bewustwording. En het vanuit deze bewustwording ontwikkelen van nieuw gedrag. Vraagstukken waar je als persoon tegen aanloopt komen bij deze vorm van coaching direct bovendrijven. Daarnaast kent de kern van een vraagstuk zijn basis vaak niet in symptoomgedrag. Dus het anders omgaan met vraagstukken zit ook niet in het aanleren van een nieuw “ trucje” of vaardigheid.

Het vraagstuk kent zijn oorsprong veelal in onze onbewuste maskers. Er vindt ontwikkeling plaats als we onze maskers herkennen en leren af te doen. Coaching met hulp van paarden helpt je daar op bijzonder doeltreffende wijze bij. Ik werk vanuit het coach principe waarbij jezelf ‘in the lead’ bent. Samen met de paarden ga je op zoek naar inzichten en doorbreken we patronen in jouw tempo en vanuit jouw basiskracht. Dit doe ik op basis van een coachvraag. De coachvraag kan over allerlei zaken uit het dagelijkse (werk)leven gaan: communicatie, leiderschap, grenzen stellen, verantwoordelijkheid, loslaten, vertrouwen, samenwerken et cetera.

IndividueleSessieKees0.JPG