Team coaching

Bij paardencoaching in teamverband ligt de nadruk op samenwerking en jouw positie binnen een groep. Ieder teamlid kan namelijk aan vraagstukken werken over het persoonlijk functioneren in een team. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan het optimaliseren van de samenwerking in een team door te kijken naar rollen, patronen, energie, taakverdeling en leiderschap.

Paarden zijn kuddedieren en hebben ieder lid van de kudde nodig om te overleven. Deze overlevingsdrang maakt dat ze de teamleden oordeelloos signalen geven over hun functioneren in een team. Bovendien beschouwen ze alle paarden in no time als kuddeleden. Met deze inzichten maken we onbewuste patronen, verhoudingen en talenten zichtbaar waardoor een perfecte basis ontstaat voor teamontwikkeling. Daardoor wordt 1+1 veel meer dan 2!

PHOTO-2020-12-22-10-24-25.jpg