De kracht van paarden

 

Tijdens omgang met paarden komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op natuurlijke manier aan de orde: non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie ontstaan daardoor vaak als vanzelf de metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven.

Lies van Dongeren

Bewustzijn

 

Een paard is een expert in het lezen van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie bij het gewaarzijn van lichaam en geest (awareness) van zowel de coachee als de coach. Ze helpen daarmee de focus gericht te houden op de onmiddellijke ervaring in het hier en nu.

Een sessie paardencoaching

 

In een sessie wordt niet op het paard gereden maar blijf je met de voeten op de grond. Aan jou wordt gevraagd om contact te maken met het paard, eventueel gekoppeld aan een opdracht. Het paard – altijd onbevooroordeeld en bereid om met de ander een mini-kudde te vormen – zal instinctief reageren op het gedrag en de mentale en emotionele toestand van jou en zich al dan niet met je verbinden of aansluiten.  De sessie zal vooral ervarings- en oplossingsgericht zijn. De focus zal niet op het probleem liggen, maar zich vooral richten op wat wel goed gaat en wat daarvan bruikbaar is .

Paardencoaching kan veel inzicht in jezelf geven en situaties duidelijk maken, zolang je er maar open voor staat

Elke sessie en paardencoach is en werkt weer anders. Ik ben enthousiast, energiek en heb een nuchtere, maar betrokken aanpak. Je hoeft bij mij niet te vrezen voor zweverig gedoe, maar ik kijk wel heel goed naar de interactie tussen jou en het paard en stel vragen zonder zelf al het antwoord te geven.  Coachen met paarden kan zorgen voor een enorme ‘eye-opener’ of  helpen met het maken van keuzes. Het is mijn innerlijke behoefte en drijfveer jou te faciliteren in het proces van inzicht verkrijgen, naar doen. 

Je leert om de verbinding tussen hoofd en hart te herstellen, zodat je meer rust, vreugde en vrijheid kan ervaren. Doordat je meer inzicht krijgt in wie jij bent en wat je nodig hebt, zal het beter lukken om je balans te vinden en houden.

Naast de paarden kan je ervaren hoe je ander gedrag kan inzetten, waardoor je succesmomenten kan ervaren en meer zelfvertrouwen krijgt. Door het basisvertrouwen in jezelf te herstellen ben je beter in staat bij jezelf te blijven, ook in het contact met anderen.